privacyverklaring

Stichting Hersenolympiade Nederland, gevestigd aan St. Antonielaan 93, 6821 GC Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.hersenolympiade.nl
St. Antonielaan 93
6821 GC Arnhem
+31 26 702 49 34

Privacy

De website hersenolympiade.nl wordt gemaakt door de Stichting Nederlandse Hersenolympiade. Met deze privacyverklaring willen we je graag informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen als je onze website en andere diensten van de Nederlandse Hersenolympiade gebruikt en hoe we deze gegevens verwerken. Je rechten zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde wetten, met name de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Telecommunicatiewet.

Bezoeken van de website

De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding en plaatst geen cookies. Bezoekersgegevens waaronder het IP-adres van de bezoeker en de URL van de bezochte pagina worden geregistreerd door Greenhost. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verzenden aan bezoekers, te beschermen tegen digitale aanvallen en te evalueren. Deze gegevens delen we niet met derden.

E-mail en contactformulier

Namen, e-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen die we ontvangen via inschrijfformulieren (docenten / leerlingen / deelnemers) gebruiken we voor het contact over de events en voor de administratie. De nieuwsbrief wordt verstuurd via Mailchimp, daardoor verstrekken wij emailadressen aan mailchimp. Zie hier hoe zij met deze gegevens omgaan. Deze gegevens delen we niet met andere derden dan Mailchimp.

Namen, e-mailadressen en andere persoonsgegevens die we ontvangen via e-mail gebruiken we om te reageren op de e-mail. Deze e-mails kunnen worden doorgestuurd naar de persoonlijke e-mailadressen van bestuursleden, in het bijzonder gmail-adressen. Deze gegevens delen we niet met andere derden, tenzij de gegevens specifiek daarvoor zijn verstrekt of hier vooraf toestemming voor is gegeven.

Foto’s tijdens events

Tijdens evenementen worden foto´s gemaakt met als doel om aan het publiek en/of sponsors te laten zien hoe deze competitie er aan toe gaat. Wij zullen expliciet toestemming vragen voor het gebruik van foto’s en video’s waar bezoekers van events mogelijk op kunnen staan.

Bewaartermijnen

  • De gegevens van deelnemers zullen wij 5 jaar bewaren.
  • De gegevens van personen die ingeschreven staan voor de nieuwsbrief zullen wij tot 1 jaar na uitschrijving bewaren.
  • Server logs: gegevens verzameld in onze server logs worden na drie kalendermaanden verwijderd.
  • Gebruikersanalyses: individuele bezoekersgegevens (inclusief het geanonimiseerde IP-adres) in onze analysetools worden na 90 dagen verwijderd.
  • Gegeven de vereisten van de belastingdienst zullen wij emailcorrespondentie zeven jaar bewaren.

Verwijderen van data

Indien u wilt dat wij uw gegevens eerder dan de hierboven genoemde bewaartermijn verwijderen, dan kunt u een mail sturen naar mail@hersenolympiade.nl.