Doneren

DONEREN

Wilt u financieel bijdragen aan de werkzaamheden van Stichting Hersenolympiade Nederland? 

Vanwege onze ANBI-status (webpagina wachtwoord: anbi) zijn giften van donateurs aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook is Stichting Hersenolympiade Nederland geen schenkingsbelasting verschuldigd over uw gift. Deze wordt dus volledig ingezet voor de organisatie van de Hersenolympiade!