Over de olympiade

Wat is de Hersenolympiade?

De Nederlandse Hersenolympiade is een uitdagende kenniscompetitie op het gebied van de hersenwetenschappen voor middelbare scholieren en maakt deel uit van de International Brain Bee, de internationale competitie met deelnemers uit meer dan 50 landen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs van 16 jaar of ouder kunnen meedoen aan de Hersenolympiade; leerlingen jonger dan 16 jaar mogen meedoen met toestemming van een ouder/voogd. De Hersenolympiade bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Multiple Choice kennistoets
  • Herkennen van hersenstructuren in anatomische preparaten
  • Diagnose van patiënten (live of video)
  • Live Q&A finaleronde

Hersenolympiade 2024

De Hersenolympiade zal fysiek plaatsvinden op zaterdag 10 februari 2024 in Nijmegen.

Afhankelijk van de animo onder deelnemers, zal er gezamenlijk vervoer geregeld worden vanuit verschillende plekken in Nederland.

De inschrijvingen openen op 1 november, aanmelden kan t/m 31 december 2023.

Profiel en voorbereiding

De Hersenolympiade begon in een laagdrempelige kenniscompetitie (in het Engels). Leerlingen die zich de informatie uit de uitgave Brainfacts (ca. 70 pagina’s) van de Society for Neuroscience eigen maken, kunnen zonder problemen meedoen aan de Hersenolympiade. Voor de leerlingen nóg dieper willen gaan, stelt de Hersenolympiade een studiegids ter beschikking, samengesteld uit neurowetenschappelijke tekstboeken die bij introducerende vakken op de Universiteit gebruikt worden.

De onderwerpen in deze gids gaan uiteraard over het brein, waarin biologische, psychologische, medische en kunstmatige intelligentie aspecten aan bod komen. De fascinerende wereld van de hersenen kan vanuit al deze verschillende (studie) perspectieven benaderd worden. De Hersenolympiade biedt inzicht in wat er wel bekend en juist nog onontdekt is omtrent het brein.

Iedere leerling van het voortgezet onderwijs kan zich inschrijven om deel te nemen aan de Nederlandse Hersenolympiade. De hersenwetenschappen vormen een breed vakgebied, waar psychologen, natuurkundigen, wiskundigen, biologen, (bio)chemici, computerwetenschappers, filosofen, taalwetenschappers en economen samenkomen om de werking van de hersenen te bestuderen. Daarom passen de onderwerpen ter voorbereiding niet precies in één profiel en willen we benadrukken dat iedere leerling zich kan inschrijven, ongeacht welk profiel ze gekozen hebben. Echter, het studiemateriaal vereist wel enige voorkennis over biologie, natuurkunde en wiskunde. Daarom verwachten wij dat leerlingen van 4 en 5 vwo en 4 havo met profielen natuur & techniek (met biologie) en natuur & gezondheid (met natuurkunde) zich het gemakkelijkst de stof eigen zullen kunnen maken. Eindexamen kandidaten zijn uiteraard ook welkom.

NB De internationale competitie heeft eigen studiemateriaal.

Wat valt er te winnen?

Zoals bij alle Olympiades, volgt de Hersenolympiade een meertrapsmodel. In 2024 zijn de voorrondes en finale op 10 februari 2024. De finalisten krijgen, naast eer en roem, onder meer toegang tot hét nationale congres over hersenwetenschappen: de Dutch Neuroscience Conference. De finalisten gaan een dag op pad met het Hersenolympiade team om een kijkje te kunnen nemen in de praktijk van een neurowetenschappelijk conferentie en kennis te maken met de nieuwste ontdekkingen. Daarnaast beoogt de Hersenolympiade de finale winnaar af te vaardigen naar de International Brain Bee competition, om daar Nederland te vertegenwoordigen. Deze zal virtueel plaatsen tijdens de jaarlijkse conferentie van ‘The society for Neuroscience’ (datum n.t.b.). 

PRAKTISCH & DEADLINES

De Nationale Finale van de Nederlandse Hersenolympiade beslaat een hele dag. Naast de deelnemers aan de competitie zijn leerkrachten, familie & klasgenoten van deelnemers óók van harte welkom. Wij nodigden iedereen uit zich in de fascinerende wereld van het brein te verdiepen tijdens de Brain Expo, een postertentoonstelling over actueel hersenonderzoek, en tijdens een lezing van een vooraanstaand hersenwetenschapper.

Deadlines:
Inschrijving: 1 November t/m 31 december 2023
Voorrondes: 10 februari 2024
Nationale Finale 2024: 10 februari 2024
IBB wereldkampioenschap: n.t.b.